Συρταρωτό κουτί με ριζόχαρτο 12Χ17

Συρταρωτό κουτί με ριζόχαρτο 15Χ21